Varde Indre Mission · Arrangementer/aktiviteter

Aftenmøder

Om aftenen har vi to-tre møder hver måned.

Læs programmet for vore møder i Kalenderen, der hele tiden er opdateret.

Møderne begynder som regel kl. 19.30 og slutter ca. kl. 21.30.

Aftenmøderne, der holdes to-tre gange om måneden, er som regel med en tale om livet og troen. De fleste gange med en foredragsholder udefra. 

Vi har besluttet at samle ind til nogle projekter i udlande. I 2018 samler vi ind til BDM*), der driver et projekt for gadebørn i Afrika.

*) BDM = Brødremenighedens Danske Mission


Caféen på Nørrevold - om formiddagen

Caféen på Nørrevold er et fællesskab, der favner.

Her er

 •  caféen med hjerterum
 •  livsbilleder om tro og liv
 • fælles sange og musik
 • nyd en kop kaffe og et rundstykke
 •  døren er åben på Nørrevold 15

 TAG GERNE NABOEN MED!!

 Det sker kl. 09.30-11.30 - den første onsdag i hver måned!


Café Elisa

Café Elisa er tilbuddet til den lidt yngre målgruppe:

- Hygge 
- Afslappet samvær 
- Fællesspisning, (nogle gange) 
- Udfordring af dine holdninger 
- Børneprogram 

Mødeformen er ikke så fast – mere at vi er sammen og har det godt, samtidig med at vi bliver udfordret af et aktuelt emne – der ofte har en vinkel ud fra Bibelen eller det at være kristen. ?

Læs programmet for Café Elisa i Kalenderen.


Spis Sammen

Spis Sammen er aftener, hvor vi begynder med et godt måltid mad. 

Når maden er spist, hjælper vi hinanden med at rydde op. Imens gøres der klar til sang og musik. Vi synger dejlige danske sange og salmer, som passer til årstiden. Og får lidt at vide om sangenes digtere, komponister og om, hvad sangen vil fortælle os.

Her er plads til alle, og disse aftener er en god chance for at tage venner og naboer med!

Tilmeld dig Spis Sammen, så er du sikker på, at der er mad nok til alle!

Ring til mobil 22 39 25 66 eller email til vadani@turbopost.dk senest 5 dage inden næste Spis Sammen-aften.


Bibelkreds/studiegruppe

Rundt om i Varde er der mindre grupper, der samles månedligt i private hjem for at læse i Bibelen og drøfte betydningen af Guds Ord.

Det er samtidig en oplagt mulighed for at lære personerne i sin egen gruppe bedre at kende. Grupperne kaldes bibelkredse eller studiegrupper.

Man kan sagtens være med i en gruppe uden at komme fast i missionshuset - og omvendt. 

Ring og hør nærmere. Vi finder gerne en gruppe, der passer til dig.

 

 

Bibelord fra JesusNet

  • Kontaktperson - IM samfund
  • Vagn Dahl Nielsen
  • Karinevej 38
  • 6800 Varde
  • 75221191/22392566
  • vadani@turbopost.dk
  • Varde IM
  • Varde Missionshus
  • Nørrevold 15
  • 6800 Varde